Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Ce români își sărbătoresc onomastica luni? Rugăciunea care te scapă de ghinion și de dușmani

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Mulți români își sărbătoresc onomastica luni, la începutul acestei săptămâni. Care este rugăciunea pe care trebuie să o spui neapărat astăzi, ca să te scape de ghinion și de dușmani.

Este zi de sărbătoare pentru creștinii ortodocși, dar și pentru românii care poartă numele derivate din cel al unui sfânt pomenit astăzi. De asemenea, rugăciunea către cei trei sfinți ai zilei se spune că te izbăvește de necazuri și de dușmani.

Mercur retrograd în Balanță și Fecioară. Ce zodii vor fi afectate în perioada 10 septembrie – 2 octombrie 2022? Zile de foc pentru acești nativi

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Ce români își sărbătoresc onomastica luni

Conform Bisericii Ortodoxe Române, luni se face prăznuirea Sfinților Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont. Aceștia au trăit în vremea împăratului roman Marcus Aurelius Probus (276-282). Cei trei au fost supuși la grele osânde de către păgâni, pentru că nu au vrut să renunțe la credința și la dragostea lor de Dumnezeu.

Atunci când se săvârșea praznicul zeului Apollo, au venit în Antiohia doi oameni, pe numele lor Trofim și Savatie. Atunci când au văzut ce făcuseră păgânii, au refuzat să intre și să petreacă alături de ei, spunând: “Suntem creștini și nu se cade nouă a veni la ospețe păgânești”.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Când Eliodor a auzit una ca asta, le-a poruncit imediat ostașilor să îi prindă și să îi pună separat în temniță. Trofim a fost dezbrăcat, bătut crunt cu toiege până s-a înroșit pământul cu sângele lui, apoi a fost înțepat trupul lui până la os cu unelte ascuțite, conform Kanal D.

A urmat Savatie, care a fost spânzurat și străpuns cu unghii de fier, până când și-a dat duhul în timp ce îl cărau spre temniță. Sfântul Trofim a fost și el ucis în chinuri. Astăzi, românii care poartă numele derivate din Savatie, precum Savin, Savel, Savatie, Savina, Sabin sau Sabina, își sărbătoresc onomastica.

Rugăciunea care te scapă de ghinion și de dușmani

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Troparul Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont, glasul al 8-lea:

Dumnezeu Cel Lăudat în Treime a preamărit treimea mucenicilor; pe Sfântul Trofim, pe Sfântul Savatie şi pe Sfântul Dorimedont; căci, întru Dânsul crezând, au surpat pe vrăjmaşul. Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Cu fulgerele Duhului cele prealuminate luminându-vă, risipiţi norii cei întunecaţi ai sufletului meu. Luminaţi-mi gândul şi deschideţi-mi buzele spre laudă, ca să vă preamăresc pe voi, fericiţilor mucenici ai lui Hristos.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vitejia cugetelor aţi stat împotriva celui cu cuget deşert, care vă silea pe voi, mucenicilor, să vă închinaţi zeilor celor fără de simţire. Şi prin multe chinuri aţi fost aduşi jertfă întreagă Împăratului tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Datu-vi-s-a vouă putere de la Dumnezeu Atotţiitorul, să surpaţi toată puterea balaurului, cinstiţilor mari mucenici, ostaşi ai Sfintei Treimi: Sfinte Savatie vrednicule de laudă, Dumnezeiescule Dorimedont şi Sfinte Trofim, Preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu darurile tale cele izvorâtoare de lumini, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, Însăşi Uşa Luminii, luminându-se, vitejii mucenici au trecut întunericul cel adânc al chinurilor celor nesuferite, lăudându-te pe tine.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce al întărit din început…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu socoteală foarte înţeleaptă şi cu gândul întărit aţi mers către ispita chinurilor, fiind chinuiţi cumplit, dar rămânând neclintiţi şi cu cugetul nebiruiţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vărsările sângiurilor, vopsind preasfinţită porfiră, vitejilor ostaşi, acum staţi înaintea Nemuritorului Împărat, neîncetat făcând rugăciuni pentru noi către Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Sfâşiindu-vi-se trupurile în multe feluri şi cumplit fiind întinşi şi fiind daţi la fiare şi tot felul de chinuri suferind, nu v-aţi lepădat de Hristos, prealăudaţilor ostaşi, sfinţilor mari mucenici.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

La Legile Stăpânului, Cel Ce S-a Întrupat din tine, plecându-se vitejii ostaşi, Preacurată Fecioară, au biruit pe cei fărădelege, avându-te într-ajutor pe tine, care miluieşti sufletele noastre.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase mă întăreşte, că nu este Sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Cântarea a 4-a. Irmos: Tu-mi eşti Tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-vă, mucenicilor, cu răbdarea chinurilor, aţi fost spânzuraţi pe lemn şi cu unghii de fier vi s-au şuviţat coastele, măriţilor; prin dezbrăcarea trupului, v-aţi îmbrăcat cu Dumnezeiasca nestricăciune, stând înainte pururea lângă Scaunul Preasfintei Treimi.

Stih: Sfinte Mucenice Trofim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Fiind bătut pentru Hristos, Sfinte Mucenice Trofim, cu bucurie ai suferit mulţimea durerilor, privind la Dumnezeieştile răsplătiri cele din ceruri şi la îndulcirea cea nesfârşită; de care te-ai învrednicit acum, săvârşindu-ţi nevoinţa şi făcându-te îndulcire Stăpânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răbdând chinurile ca un viteaz, Sfinte Savatie, cu bucurie ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu; şi bine te-ai odihnit în Locaşurile cele Cereşti, biruind pe cel ce ticăloşeşte s-a surpat de acolo şi ai primit darurile biruinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Cămară Curată împărătească chemându-te pe tine într-ajutor, adunarea cea cu numărul de trei mucenici, Preacurată Fecioară, locaşurile demonilor până la pământ le-a surpat şi s-au mutat la Locaşul Măririi celei de sus, cinstindu-te pe tine cu laude întotdeauna.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Depărtându-vă de prieteşugul trupului, prealăudaţilor, prin multe şi mari dureri v-aţi unit cu Dumnezeul Cel Preaîndurător, Care v-a iubit pe voi, pentru milostivirea Sa şi cu Patimile Sale a omorât patimile voastre.

Stih: Sfinte Mucenice Trofim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cărările tale, Sfinte Mucenice Trofim, s-au îndreptat cu mucenicia către căile cele înţelepte, cu care înfrumuseţându-te şi ţintuindu-te cu încălţăminte de fier, ai sfărâmat capul şi boldurile lui Veliar.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ritoriceşte grăind cele Dumnezeieşti, Sfinte Trofim, mult chinuitule, ai ruşinat pe tirani; şi cu sângiurile tale sfinţind pământul, acum cu bucurie te desfătezi în Rai, cerând mântuire pentru noi.

Share: